News

Daily Archives: วันจันทร์ 30 มีนาคม 2020

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว รับทราบนโยบายกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประจุไฟเเบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »