News

Daily Archives: วันพฤหัส 26 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สก.ถ.๑๐๐๐๗ สายบ้านหนองติม-โคกปราสาท แยกบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

นายก อบจ.สระแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ Big cleaning ตลาดโรงเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »