News

Daily Archives: วันพุธ 25 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารสส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้าขาวคละสี จำนวน ๑๓๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling สายเเยงทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ บ้านหนองติม-บ้านโคกปราสาท (ถนนถ่ายโอน) ตอนบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling สายเเยงทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ บ้านหนองติม-บ้านโคกปราสาท (ถนนถ่ายโอน) ตอนบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อ

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการซื้อชุดป้องกันร่างกาย

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันร่างกาย จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »