News

Daily Archives: วันพุธ 18 มีนาคม 2020

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ(แบบที่ ๒)ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติทางหลวงหมายเลข ๓๓ บริเวณเยื้องหน้าศาลหลักเมือง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ(แบบที่ ๒ ... Read More »