News

Daily Archives: วันพฤหัส 12 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ (แบบที่ ๒) ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติทางหลวงหมายเลข ๓๓ บริเวณเยื้องหน้าศาลหลักเมือง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »