News

Daily Archives: วันพุธ 11 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

อบจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น”

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภ ... Read More »