News

Daily Archives: วันอังคาร 10 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กข ๗๙๙๑ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ สำเนาสัญญาซื้อขา ... Read More »

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครนักเ ... Read More »