News

Daily Archives: วันศุกร์ 6 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สก.ถ.๑๐๐๐๗ สายบ้านหนองเติม-โคกประสาท แยกบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศประกวดราค ... Read More »

โครงการหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบร ... Read More »