News

Daily Archives: วันพุธ 4 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ   สำเนาสัญญาซ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ   สำเนาสัญญาซ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สัญญาซื้อขายค ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ่ำเพชรโพธิ์ทองหมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒)

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านครองเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านครอลชล หมู่ที่ ๑๑ (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๑) ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »