News

Daily Archives: วันจันทร์ 2 มีนาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต๐๕๔๐  สก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »