News

Monthly Archives: มีนาคม 2020

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว รับทราบนโยบายกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประจุไฟเเบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก็อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สก.ถ.๑๐๐๐๗ สายบ้านหนองติม-โคกปราสาท แยกบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

นายก อบจ.สระแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ Big cleaning ตลาดโรงเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »