News

Daily Archives: วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม) ทะเบียน ๘๐-๕๗๘๓ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »