News

Daily Archives: วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผ ... Read More »

เรื่อง เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เปิดสมัยประช ... Read More »