News

Daily Archives: วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa๕๐๐๓i จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Kyo ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สั ... Read More »

เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม

ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม เรื่อง การรับฟังควา ... Read More »

เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม

ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม เรื่อง การรับฟังควา ... Read More »

พิธีเปิด”งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »