News

Daily Archives: วันพฤหัส 13 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ “

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมดูงาน “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเม ... Read More »

การประชุมตรวจเยี่ยม หนุนเสริม และหารือการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »