News

Daily Archives: วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๕๐๐๓i จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Kyo ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »