News

Daily Archives: วันศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2020

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว (BLS Instructor) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »