News

Daily Archives: วันอังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่ สายส่งน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »