News

Daily Archives: วันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู ... Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจั ... Read More »

ข้าราชการบรรจุใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เท ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  สัญญาซื้อขาย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »