เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม) ทะเบียน ๘๐-๕๗๘๓ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่แยกหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วไปเลียบถนนด้านข้างติดกับ มทบ.๑๙ และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ […]

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สา […]

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประก […]