News

Daily Archives: วันพุธ 29 มกราคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน รวม  ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดพลาสม่า จำนวน  ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

ประชุมการวางแผนจัดการ “น้ำสะอาด”แก่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกอ ... Read More »