News

Daily Archives: วันพุธ 22 มกราคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าวัดถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหา ... Read More »