News

Daily Archives: วันอังคาร 21 มกราคม 2020

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระเเก้วเเจ้งว่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กข ๗๙๙๑ สก และทะเบียน กข ๕๒๗๕ สก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เเจ้งข ... Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ... Read More »