News

Daily Archives: วันศุกร์ 17 มกราคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเวทีพร้อมไฟ และเช่าครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ขอส่งประกาศเผย ... Read More »

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »