News

Daily Archives: วันอังคาร 14 มกราคม 2020

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดทำซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อของขวัญประจำเวทีกลาง จำนวน ๓๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู ... Read More »