วัน: 8 มกราคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มทางเข้างานและตัวหุ่นสแตนดี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]