วัน: 7 มกราคม 2020

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกษม […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๐๓ หลัง เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตัว และเช่าโต๊ะสำหรับวางอาหาร จำนวน ๑๕๐ ตัว สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเตรื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๘ ๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเตรื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๙ ๐๐๔๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]