วัน: 3 มกราคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ติดรถแห่โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๕๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑,๒๓๙ เมตร ตามเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง งานซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน ๑,๒๓๙ เมตร ตามเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องข้าว จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]