News

Daily Archives: วันพุธ 25 ธันวาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปันไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายซื้อโทรศัพท์พื้นฐานชนิดไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายซื้อโทรศัพท์พื้นฐานชนิดไร้สาย จำนวน ๒ เครื่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเป้สะพายหลังพร้อมสกีน จำนวน ๓,๕๐๐ รายการ สำหรับโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กข ๑๑๗๗ สก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »