News

Daily Archives: วันอังคาร 17 ธันวาคม 2019

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศปร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »