News

Daily Archives: วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ EMR (Emergency Medical Responder) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อตู้เย็น ขนาด ๗.๒ คิว จำนวน ๑ ตู้

สำเนาสัญญาซื้อตู้เย็น ขนาด ๗.๒ คิว จำนวน ๑ ตู้  สำเนาสัญญาซื ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้

สำเนาสัญญาซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้  สำเนาสัญ ... Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการเเพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง   สำเนาสั ... Read More »

พิธีปิดการเเข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ๒๕๖๒” กศน.จังหวัดสระเเก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »