News

Daily Archives: วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2019

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กค ๕๘๐๐ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กข ๔๒๔๒ สก จำนวน ๑๘ รายการ โดกยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์พื้นฐานชนิดไร้สาย  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง พิธีทำบุญโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ครบรอบ ๔๐ ปี ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »