News

Daily Archives: วันจันทร์ 9 ธันวาคม 2019

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุมและเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์สระแก้ว ปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »