News

Daily Archives: วันพฤหัส 28 พฤศจิกายน 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ เเละสี) จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ เเละสี ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ งานเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซื้อขายครุภัณฑ์ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซื้อขายโคมไฟส่อ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนำการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเล่มแบบบันทึกการปฎิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »