News

Daily Archives: วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนำการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ เเละสี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนำกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน  ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »