News

Daily Archives: วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ก ๐๒๙๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรองเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »