News

Daily Archives: วันพุธ 20 พฤศจิกายน 2019

โครงการจิตใจที่เข้มแข็งในร่างกายที่แข็งแรง

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ งานเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๔๒๒๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อขายรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ... Read More »