News

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ   สัญญาซ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องสเเกนนิ้ว ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องสเเกนนิ้ว ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิคฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ เเละสี) จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ เเละสี ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ งานเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซื้อขายครุภัณฑ์ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซื้อขายโคมไฟส่อ ... Read More »