News

Daily Archives: วันอังคาร 22 ตุลาคม 2019

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมกาารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

กิจกรรมสวดมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »