News

Daily Archives: วันพุธ 16 ตุลาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกีน จำนวน ๕๗ ใบ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่’ หลักสูตร การพัฒนาครูในโรงเรียนต้นเเบบโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่ ... Read More »