News

Daily Archives: วันศุกร์ 11 ตุลาคม 2019

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กันยา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์ชนิดโค้ง สีขาว จำนวน ๖ หลัง เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๒๐๐ ตัว เช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๐ ชุด และเช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๘๐ ตัว เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งจอ LED พร้อมระบบรับและถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

พิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๓๗ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »