News

Daily Archives: วันพฤหัส 10 ตุลาคม 2019

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายก ... Read More »