News

Daily Archives: วันจันทร์ 7 ตุลาคม 2019

พิธีฌาปนกิจศพ นางบุปผา คุณแสนใส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางบุปผา คุณแสนใส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »