News

Daily Archives: วันจันทร์ 9 กันยายน 2019

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน สิงหา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห ... Read More »