News

Daily Archives: วันอังคาร 3 กันยายน 2019

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านก ... Read More »

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »