News

Monthly Archives: กันยายน 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ทะเบียน กข ๘๔๙๑ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.สระแก้ว) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียน ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนประชา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน 

สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน      สำเนาสัญญา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน 

สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วน ... Read More »