News

Daily Archives: วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเถบสติ๊กเกอร์สะท้อนเเสงใช้กับรถบรรทุก จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่ที่ใช้กับรถเกรดเดอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.สระแก้ว) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »