News

Daily Archives: วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน(วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๖๐ ๐๒๒๔, ๔๘๐ ๖๐ ๗๒๒๖,๔๘๐ ๖๐ ๐๒๒๘,๔๘๐ ๖๑ ๐๒๒๙ และ ๔๘๐ ๖๑ ๐๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและติดตามสุขภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วน ... Read More »