News

Daily Archives: วันพฤหัส 15 สิงหาคม 2019

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าท ... Read More »