News

Daily Archives: วันศุกร์ 2 สิงหาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบา ... Read More »

โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »